IVS

Συστήματα Ψηφοφορίας IVS®

Με το σύστημα τηλεψηφοφορίας ivs®, μπορείτε να μετατρέψετε μια παραδοσιακή παρουσίαση σε μια διαδραστική παρουσίαση και να κερδίσετε τη συμμετοχή αλλά κυρίως την προσοχή του κοινού σας. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει καλύτερη επαφή μεταξύ του παρουσιαστή και του ακροατηρίου. Οι συμμετέχοντες σε μια συνάντηση μπορούν να απαντούν στις ερωτήσεις που παρουσιάζονται και ο παρουσιαστής μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα σχόλια. Αντί να ακούει με παθητικό τρόπο τον παρουσιαστή, ο θεατής μετατρέπεται σε ενεργό συμμετέχοντα. Επιπλέον, το Wireless Interactive σύστημα ψηφοφορίας θα σας επιτρέψει να συγκεντρώσετε εκπληκτικά αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο. Οι απαντήσεις μπορεί να είναι απεριόριστες, από τις απλές ναι / όχι, την τυπική κοινοβουλευτικού τύπου ψηφοφορία ως και τη επιλογή ή και βαθμολόγηση από ένα σύνολο επιλογών. Το σύστημα χρησιμοποιείται συνήθως για κουίζ, έρευνα μεταξύ εργαζομένων, έρευνα μεταξύ πελατών ή των ομάδων που συμμετέχουν σε μία συνάντηση, πολιτικό συνέδριο, επιστημονική έρευνα και οποιεσδήποτε άλλες λειτουργίες, όπου η συλλογική νοημοσύνη του κοινού σας πρέπει να καταγράφεται με ένα τόσο απλό και όσο και σαφή τρόπο.

IVS

Το σύστημα τηλεψηφοφορίας ivs® προσφέρει τη δυνατότητα διαδραστικών παρουσιάσεων για να ενταθεί η συμμετοχή του ακροατηρίου σας.

Με τη λειτουργία αυτή υπάρχει καλύτερη επαφή μεταξύ του παρουσιαστή και των ακροατών. Ο συμμετέχων σε μια συνεδρίαση μπορεί να αποκριθεί στις ερωτήσεις που τίθενται από τον ομιλητή και ο ομιλητής μπορεί να ανταποκριθεί ή να σχολιάσει το αποτέλεσμα. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια διαρκής, γρήγορη και έξυπνη επικοινωνία του ομιλητή με το ακροατήριό του. Αντί της παρακολούθησης με έναν παθητικό τρόπο, οι ακροατές /ριες μετατρέπονται σε ενεργούς συμμετέχοντες.

Το ivs® είναι ένα σύνολο αριθμητικών πληκτρολογίων και μίας κεντρικής μονάδας (ενός πομποδέκτη) που επικοινωνούν με ραδιοσυχνότητα. Η τηλεψηφοφορία μπορεί να είναι ανώνυμη ή ονομαστική. Τα αριθμητικά πληκτρολόγια στέλνουν τις πληροφορίες τους στην κεντρική μονάδα. Η κεντρική μονάδα συλλέγει τις πληροφορίες και τις στέλνει στον υπολογιστή. Στο λογισμικό του υπολογιστή σώζονται όλα τα στοιχεία και αμέσως μετατρέπονται σε ένα εύκολα ερμηνεύσιμο αποτέλεσμα με διαγράμματα. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε μέσα προβολής (π.χ. βιντεοπροβολείς, πλάσμα κ.α.).

Ένα πλήρες σύνολο ivs® αποτελείται από τα εξής:

  • Αριθμητικά χειριστήρια (που αντιστοιχούν στον αριθμό συμμετεχόντων)
  • Κεντρική μονάδα
  • Λογισμικό IVS
  • Θήκες φόρτισης και μεταφοράς IVS
  • Lap-top ή PC

Πώς λειτουργεί το IVS

Το ivs® υποστηρίζει όλα τα είδη επικοινωνίας ομάδας. Το μέγεθος της ομάδας μπορεί να ποικίλει από 5 σε περισσότερα από 4.000 άτομα. Σε κάθε συμμετέχοντα στις διασκέψεις, τα εκπαιδευτικά μαθήματα, τις διαλέξεις ή τα σεμινάρια δίνεται ένα αριθμητικό χειριστήριο. Ο ομιλητής ή ο εκπαιδευτικός θέτει τις ερωτήσεις σε ολόκληρη την ομάδα. Αυτές οι ερωτήσεις και οι πιθανές απαντήσεις εισάγονται στο σύστημα εκ των προτέρων. Μόλις αρχίσει η ψηφοφορία, κάθε συμμετέχων μπορεί να αποκριθεί στις ερωτήσεις χωριστά με την επιλογή μιας απάντησης στο αριθμητικό χειριστήριο. Το σύνολο αυτών των απαντήσεων σώζεται, επεξεργάζεται και προβάλλεται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε ένα  εύκολα ερμηνεύσιμο αποτέλεσμα με διαγράμματα, αφότου έχει κλείσει η ψηφοφορία. Στα δεξιά υπάρχει ένα παράδειγμα τέτοιων διαγραμμάτων.

Η άμεση προβολή των αποτελεσμάτων ανατροφοδοτεί τη συζήτηση μεταξύ ομιλητή και ακροατηρίου και επιτρέπει στον ομιλητή να εξελίξει την παρουσίαση ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου ακροατηρίου.

IVS
IVS

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ:

Δίπλα σε κάθε απάντηση υπάρχει ένας αριθμός (1, 2, 3 κ.ο.κ.). Έτσι ο ακροατής /ρια μπορεί εύκολα να πατήσει το σωστό πλήκτρο με βάση την απάντηση που θεωρεί σωστή, από τη στιγμή που και τα πλήκτρα στο χειριστήριο είναι αριθμημένα με τον ίδιο τρόπο. Για κάθε ερώτηση υπάρχει ένας προκαθορισμένος χρόνος μέσα στον οποίο μπορεί ο ακροατής /ρια να επιλέξει τη σωστή απάντηση. Συνήθως ο ομιλητής /ρια εκφωνεί την ερώτηση, τις πιθανές απαντήσεις και ίσως δίνει και κάποιες εξηγήσεις για την κατανόηση της ερώτησης ή της λογικής με βάση την οποία ζητάει από το ακροατήριο να απαντήσει. Κατόπιν δίνει σήμα στον τεχνικό να ξεκινήσει ο χρόνος. Ο χρόνος που έχει το ακροατήριο για την επιλογή μπορεί να συμφωνηθεί εκ των προτέρων αλλά και να αλλάξει πριν την έναρξη της συνεδρίας. Στο 95% των ομιλιών που γίνονται με αυτόν τον τρόπο ο χρόνος που δίνεται είναι 12″. Ο χρόνος μπορεί επίσης να γίνει π.χ. 60″ και να μην υπάρχει εκφώνηση της ερώτησης και των πιθανών απαντήσεων κλπ. Όσο ο χρόνος κυλάει η (κόκκινη στο παράδειγμα) μπάρα μειώνεται σταδιακά. Αμέσως μόλις τελειώσει ο χρόνος εμφανίζονται τα αποτελέσματα σε μορφή ραβδογράμματος με τα ποσοστά στην κορυφή της κάθε ράβδου. Μετά το σχολιασμό των αποτελεσμάτων (αν υπάρχει) προχωρούμε στην επόμενη ερώτηση.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:

Η ονομαστική ψηφοφορία χρησιμοποιείται όταν ένας ομιλητής θέλει να γνωρίζει τι ακριβώς ψήφισε ο/η κάθε συμμετέχων/ουσα. Αυτό μπορεί να γίνεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για διασκέδαση ή και τα δύο.

Στην ονομαστική τηλεψηφοφορία ο συμμετέχων (άτομο ή ομάδα) παίρνει ένα χειριστήριο στο οποίο προσαρμόζει μία κάρτα. Η κάρτα είναι αντιστοιχισμένη στο όνομα του συμμετέχοντα. Έτσι μπορούμε να βλέπουμε, όπως και στην ανώνυμη, τη συνολική απόκριση του κοινού σε ποσοστά, αλλά μπορούμε ανά διαστήματα ή στο τέλος να ξέρουμε ποιος είναι ο καλύτερος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το σύστημα αναδεικνύει ως καλύτερο τον ταχύτερο, δηλαδή αυτόν που χρειάστηκε συνολικά το λιγότερο χρόνο για να πάρει τις αποφάσεις του (με ακρίβεια εκατοστού του δευτερολέπτου).

Επίσης στην ονομαστική τηλεψηφοφορία μπορούμε να χωρίσουμε τους συμμετέχοντες σε ομάδες. Οι βαθμοί κάθε ομάδας ισούνται με το άθροισμα των επιτυχημένων απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες που ανήκουν σ’ αυτήν. Με αυτό τον τρόπο εκτός από την ανάδειξη του πρώτου συμμετέχοντα, θα έχουμε αντίστοιχα και την ανακύρηξη νικητή σε επίπεδο ομάδων. Κατά κάποιο τρόπο θα έχουμε… πρωταθλήτρια ομάδα αλλά και πρώτο σκόρερ. Αν η δύναμη των ομάδων δεν είναι η ίδια τότε το σκορ προκύπτει με βάση αυτή την συνθήκη. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα προηγείται η ομάδα με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις σε απόλυτο άθροισμα, αλλά αυτή που έχει τις περισσότερες κατ’ αναλογία σωστές απαντήσεις.