1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ Ο.Ε. αναγνωρίζει ότι σας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο μοιραζόμαστε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σας αφορούν, επομένως λαμβάνουμε διάφορα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τα βήματα που ακολουθούμε για να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχονται θα παραμένουν ασφαλείς και εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται για πληροφορίες τις οποίες εμείς, η ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ Ο.Ε. («ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ», «εμείς») συγκεντρώνουμε για εσάς σε σχέση με την πρόσβαση και τη χρήση:

 1. Της ιστοσελίδας ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ που βρίσκεται στη δικτυακή θέση https://margaritidis.gr (η «ιστοσελίδα»).
 2. Της Πλατφόρμας Διαχείρισης Εκδηλώσεων που βασίζεται σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, ονομάζεται BlueTree και βρίσκεται στη δικτυακή θέση https://bluetree.events (η «πλατφόρμα»).
 • Των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 1. Οποιουδήποτε άλλου προϊόντος και υπηρεσίας που παρέχεται από την ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ (συνολικά, «υπηρεσίες»).

Η Πολιτική ισχύει για τις ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων (υποκείμενα των δεδομένων) που αλληλοεπιδρούν με την ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ:

 • Πελάτες: φυσικά πρόσωπα που είναι εργαζόμενοι ή συνεργάτες των άμεσων πελατών μας (διοργανωτές εκδηλώσεων) και είναι εξουσιοδοτημένοι για πρόσβαση και χρήση της πλατφόρμας μας σε εφαρμογή σχετικής συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και ημών.
 • Συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις: Φυσικά πρόσωπα τα οποία προσκαλούνται, εγγράφονται ή κάνουν check in σε μία εκδήλωση που οργανώνεται από έναν πελάτη μας μέσω της Πλατφόρμας.
 • Επισκέπτες: Φυσικά πρόσωπα και δυνητικοί πελάτες που αλληλοεπιδρούν με την ιστοσελίδα μας, τις σελίδες μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με το προσωπικό μας (π.χ. για να ενημερωθούν για τα προϊόντα μας ή για να ζητήσουν ένα demo).

Όταν συγκεντρώνουμε πληροφορίες για σας μπορεί να το κάνουμε για δικό μας λογαριασμό (οπότε είμαστε Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας), ή για λογαριασμό κάποιου από τους πελάτες μας ο οποίος χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα ή/και τις Υπηρεσίες μας για να οργανώσει μία εκδήλωση ή για να διαχειριστεί δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκδήλωση (οπότε είμαστε εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας).

 1. ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ

Συγκεντρώνουμε όσο λιγότερες πληροφορίες γίνεται ώστε να διατηρούμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας μαζί σας. Συνήθως, αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν όνομα, θέση εργασίας, όνομα εταιρείας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή και τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην Πλατφόρμα (όπως η διεύθυνση IP), επάγγελμα, ιατρική ειδικότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις τον χρόνο έναρξης συμμετοχής και το χρόνο αποχώρησης από μία εκδήλωση.

Επιπρόσθετα, λαμβάνουμε βίντεο και φωτογραφίες των εκδηλώσεων τόσο για λογαριασμό των πελατών μας όσο και για δικούς μας σκοπούς. Αν και κάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να αποφύγουμε τη λήψη κοντινών πλάνων από πρόσωπα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε με απόλυτο τρόπο ότι το πρόσωπο σας δεν θα είναι σε κάποια φωτογραφία ή βίντεο όταν συμμετέχετε σε κάποια εκδήλωση που οργανώνεται από τους πελάτες μας. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία ηθελημένα φωτογραφίζουμε και βιντεοσκοπούμε πρόσωπα αφορά τους ομιλητές εκδηλώσεων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μας δοθούν είτε από εσάς, είτε από κάποιον πελάτη είτε από τον διαχειριστή εκδήλωσης κάποιου πελάτη για λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν κάποιον άλλο (για παράδειγμα ως διαχειριστής εκδήλωσης κάποιου πελάτη μας, ή για λογαριασμό άλλων προσώπων από την εταιρεία σας), βεβαιώνετε ότι έχετε λάβει πλήρη εξουσιοδότηση να παρέχετε αυτή την πληροφορία σε εμάς και ότι μας επιτρέπετε να τη χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 1. ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στην πλατφόρμα μας από συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις προσπελάζονται αυτόματα από τον πελάτη μας που διοργανώνει την αντίστοιχη εκδήλωση. Αυτά τα δεδομένα μπορεί  να περιλαμβάνουν όνομα, οργανισμό, τίτλο θέσης εργασίας, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ και άλλες πληροφορίες όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ενδιαφέροντα, απόψεις, δραστηριότητες, ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, διαιτητικές προτιμήσεις, επάγγελμα και σε ορισμένες περιπτώσεις τον χρόνο έναρξης συμμετοχής και το χρόνο αποχώρησης από μία εκδήλωση. Συμβουλεύουμε τους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις να μελετούν τις πολιτικές απορρήτου των πελατών μας ώστε να είναι ενήμεροι σχετικά με τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν οι τελευταίοι.

Ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ δεν ελέγχει τις διεργασίες εγγραφής και διαχείρισης των εκδηλώσεων των πελατών του, ούτε τα προσωπικά δεδομένα που οι πελάτες του απαιτούν από τους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις. Δεν ευθυνόμαστε για καμία απόφαση ή ενέργεια των πελατών σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα (ή από κάποιο τρίτο μέρος στο οποίο πελάτης ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα).

 1. ΠΩΣΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕΔΕΔΟΜΕΝΑ

Από την ιστοσελίδα μας

Αν μας στείλετε ένα μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας μας (π.χ. για να ζητήσετε ένα demo, να υποβάλλετε ένα ερώτημα, κλπ.) θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Από την πλατφόρμα μας

Σε ότι αφορά την πλατφόρμα μας, οι πληροφορίες συλλέγονται από ή για λογαριασμό των πελατών μας οι οποίοι διοργανώνουν ή διαχειρίζονται εκδηλώσεις. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται είτε από τους διαχειριστές εκδηλώσεων των πελατών, είτε από τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις. Τα προσωπικά δεδομένα αυτής της κατηγορίας ελέγχονται από τον πελάτη, και ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ απλά τα συγκεντρώνει και τα επεξεργάζεται κατ’ εντολή του πελάτη και σύμφωνα με τις οδηγίες του, συμπεριλαμβανόμενων των εφαρμοστέων όρων που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε συμφωνία με πελάτη. Σε ότι αφορά αυτή την κατηγορία προσωπικών δεδομένων, ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ είναι ο εκτελών την επεξεργασία και ο πελάτης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Μέσω δια ζώσης αλληλεπίδρασης

Ενδέχεται να ζητήσουμε και να συγκεντρώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα δια ζώσης, για παράδειγμα, όταν συμμετέχετε σε κάποια προωθητική εκδήλωση που διοργανώνουμε, ή αν επικοινωνήσετε με κάποιον πωλητή μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 1. COOKIES

Για την καλύτερη λειτουργία του ιστότοπου https://margaritidis.gr και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies.

 Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, το κινητό σας ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας, ούτε μπορούν να διαβάσουν πληροφορίες από άλλα αρχεία στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Με τα cookies ο ιστότοπος «θυμάται» για κάποιο χρονικό διάστημα τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας, όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης. Έτσι δεν χρειάζεται να καταχωρίζετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή πλοηγήστε στις σελίδες του. Επιπλέον, τα cookies μάς βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας.

Η νομοθεσία ορίζει πως μπορούμε να αποθηκεύουμε cookies στις συσκευές σας μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου μας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies, χρειαζόμαστε τη συναίνεση σας. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξετε ή να αποσύρετε τη συναίνεση σας από τις Ρυθμίσεις Cookies στον ιστότοπο μας.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Στον ιστότοπο μας χρησιμοποιούμε απαραίτητα cookies (necessary), cookies στατιστικής (statistics)  λειτουργικά cookies (functional) και cookies marketing. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι είτε δικά μας είτε τρίτων μερών (π.χ. George Analytics).

 

 

Απαραίτητα cookies (necessary)

Πρόκειται για τα cookies χωρίς τα οποία ο ιστότοπος δεν μπορεί να εκτελέσει τις βασικές λειτουργίες του. Ενδέχεται να τοποθετούνται αυτόματα κατά τη φόρτωση σελίδων ή ως αποτέλεσμα αιτήματος χρήστη που δεν μπορεί να εκπληρωθεί χωρίς τη χρήση σχετικού cookie. Γενικά τα cookies αυτής της κατηγορίας λήγουν με το κλείσιμο του browser.

Cookies στατιστικής (statistics)

Τα cookies στατιστικής μας δίνουν τη δυνατότητα να μετράμε την επισκεψιμότητα και τις πηγές της στον ιστότοπο μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε την απόδοσή του. Επίσης μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς οι επισκέπτες κινούνται μέσα στον διαδικτυακό τόπο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου ανώνυμες. Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies στατιστικής:

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
_ga Google analytics Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των επισκεπτών, των περιόδων σύνδεσης, των δεδομένων καμπάνιας και για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου. Αποθηκεύει τις πληροφορίες ανώνυμα και εκχωρεί έναν τυχαίο αριθμό για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών. 2 χρόνια HTTP cookie
_gat Google analytics Χρησιμοποιείται για να ελέγχει τον ρυθμό αιτημάτων ώστε να περιορίζεται η συλλογή δεδομένων σε ιστότοπους με υψηλή επισκεψιμότητα 1 ημέρα HTTP cookie
_gid Google analytics Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο και βοηθά στη δημιουργία μιας αναλυτικής έκθεσης για το πώς λειτουργεί ο ιστότοπος. Τα δεδομένα που συλλέγει είναι ανώνυμα, περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, την πηγή από την οποία προέρχονται και τις σελίδες που επισκέφτηκαν. 1 ημέρα HTTP cookie

 

Λειτουργικά cookies (functionality)

Τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται επιλογές του χρήστη όπως όνομα χρήστη, γλώσσα ή περιοχή προέλευσης και παρέχουν βελτιωμένα, πιο προσωποποιημένα χαρακτηριστικά. Αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που κάνει ο χρήστης στο μέγεθος κειμένου, τις γραμματοσειρές και άλλα μέρη των ιστοτόπων που μπορούν να προσαρμοστούν. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν μπορούν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα περιήγησής του χρήστη σε άλλους ιστότοπους. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα παρακάτω λειτουργικά cookies:

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
jwplayer.bandwidthEstimate margaritidis.gr Καταγράφει την ταχύτητα και την απόδοση της ιστοσελίδας. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσχετισμό με στατιστικά στοιχεία και εξισορρόπηση φορτίου Μόνιμα HTML
jwplayerLocalId margaritidis.gr Χρησιμοποιείται για να καθορίζει τη βέλτιστη ποιότητα βίντεο σύμφωνα με τη συσκευή του επισκέπτη και τις ρυθμίσεις δικτύου. Μόνιμα HTML

 

Marketing cookies

Τα marketing cookies χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν επισκέπτες μέσω διαφόρων ιστοσελίδων. Ο σκοπός είναι να προβάλλονται διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τον χρήστη και επομένως πιο πολύτιμες για τους εκδότες και τους διαφημιστές.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
NID google.com Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο ταυτοποιεί την συσκευή του χρήστη. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις. 6 μήνες HTTP

 

Πως μπορείτε να διαγράψετε τα cookies

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.  Δεν υπάρχει τυποποιημένος  τρόπος για να αφαιρέσετε τα cookies δεδομένου ότι κάθε browser χρησιμοποιεί διαφορετικές διαδικασίες για να αφαιρεί τα cookies. Επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.

Αν δεν επιθυμείτε να αποστέλλονται πληροφορίες σας στο Google Analytics, μπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το εργαλείο Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Πως μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies (με εξαίρεση όσα ανήκουν στην κατηγορία των απαραίτητων) ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Ρυθμίσεις cookies». Καθιστώντας κάποιο cookie ενεργό δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πολιτική μας για τα Cookies.

 1. ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η νομική μας βάση για τη συγκέντρωση και χρήση των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται ανωτέρω εξαρτάται από τη φύση αυτών και το πλαίσιο στο οποίο τα συλλέγουμε. Γενικά, όταν συγκεντρώνουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε ή γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμαστε σε μία ή σε περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 • Εκτέλεση μία σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών μας με τους πελάτες) – Όπου χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας οι οποίες απορρέουν από μία συμφωνία με πελάτη ή από άλλη δεσμευτική συμφωνία.
 • Συναίνεση – Όπου έχουμε λάβει τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Έννομα συμφέροντα – Όπου η επεξεργασία απαιτείται για τους σκοπούς των εμπορικών μας έννομων συμφερόντων. Για παράδειγμα, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της πλατφόρμας μας ή στην προσπάθεια μας να εμποδίσουμε μη εξουσιοδοτημένες ή κακόβουλες δραστηριότητες.
 • Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση – Όταν κάποια νομική ή κανονιστική απαίτηση μας υποχρεώνει να συγκεντρώνουμε, να χρησιμοποιούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 1. ΠΩΣΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑΣΑΣ

Θα θέλαμε να γνωρίζετε πάντα το πως συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έρχονται στην κατοχή μας όταν συνεργάζεστε μαζί μας. Εμείς ζητούμε πάντοτε την ελάχιστη δυνατή πληροφορία που απαιτείται για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής μας σχέσης και για την αποτελεσματική μεταξύ μας επικοινωνία. Γενικά, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να:

 • εκδίδουμε και να αρχειοθετούμε φορολογικά παραστατικά σε σχέση με τις μεταξύ μας συναλλαγές,
 • συμμορφωνόμαστε με εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς όπως η φορολογική νομοθεσία,
 • λαμβάνουμε και να δεχόμαστε πληρωμές,
 • επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε μαζί σας για τους σκοπούς της επαγγελματικής μας σχέσης,
 • απαντάμε στα ερωτήματα και να ικανοποιούμε τα αιτήματα σας (π.χ. να σας στείλουμε μία προσφορά) και να σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη όταν μας τη ζητάτε,
 • λαμβάνουμε τα σχόλια σας για τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη συνεργασία μας,
 • εξυπηρετούμε τους εσωτερικούς επιχειρησιακούς μας σκοπούς οι οποίοι περιλαμβάνουν τη διαχείριση της πρόσβασης και χρήσης της πλατφόρμας μας, την ανάλυση δεδομένων, την ασφαλή αναγνώριση σας όταν εισέρχεστε στην πλατφόρμα, την πρόληψη απάτης, κ.α.,
 • σας στέλνουμε ενημερωτικά μηνύματα και άλλο προωθητικό υλικό σχετικά με νέες δραστηριότητες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Η εταιρεία μας εγγυάται ότι τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέραν των αναφερομένων στην παρούσα πολιτική χωρίς προηγουμένως να ενημερωθείτε και να δώσετε την συγκατάθεση σας, αν απαιτείται.

 1. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να άρετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών emails και newsletters από εμάς επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά (0030 2310 812690) ή με email (info@margaritidis.gr) ή κάνοντας «κλικ» στον αντίστοιχο σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε αυτές τις επικοινωνίες.

 1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Η ενότητα αυτή περιγράφει πως ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ μοιράζεται ή μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει για εσάς, καθώς και τη δυνατότητα σας να ελέγχετε πως γίνεται η μεταφορά των δεδομένων σας. Πέραν των αναφερομένων σε αυτή την πολιτική, ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ δεν θα αποκαλύψει, μεταφέρει, εμπορευτεί, ενοικιάσει ή με άλλον τρόπο παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς τη συγκατάθεση σας.

Πάροχοι υπηρεσιών: Χρησιμοποιούμε υπεργολάβους για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών για λογαριασμό μας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και οι προγραμματιστές για την ανάπτυξη της πλατφόρμας μας. Κάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέσιμα σε αυτά τα τρίτα μέρη μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα τρίτα μέρη δεσμεύονται απέναντι μας με αυστηρούς όρους χρήσης και εμπιστευτικότητας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι όροι αυτοί δεν είναι λιγότερο προστατευτικοί από αυτούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Πελάτες: Σε περίπτωση που προσπελάζετε την πλατφόρμα μας ως διαχειριστής ή εξουσιοδοτημένος χρήστης ενός πελάτη μας, ή ως συμμετέχοντας σε μία εκδήλωση που διοργανώνεται από έναν πελάτη μας, παρέχουμε τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα στον πελάτη μας (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, χρόνο έναρξης συμμετοχής και χρόνο αποχώρησης από μία εκδήλωση).

Νομική και συμβατική συμμόρφωση: Ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ενδέχεται να αποκαλύψει τις πληροφορίες σας σε κρατικές αρχές και φορείς επιβολής του νόμου, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την (i) συμμόρφωση με εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς (ii) συνεργασία με κυβερνητικές έρευνες ή έρευνες των διωκτικών αρχών, (iii) ανταπόκριση σε νομικές αξιώσεις και διαδικασίες, (iv) προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων του κοινού ή οποιουδήποτε ατόμου, ή (v) τον εντοπισμό, την πρόληψη ή την αποκατάσταση οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία εγείρει υποψίες για απάτη, χειραγώγηση της αγοράς ή είναι πιθανώς παράνομη, άδικη ή λανθασμένη.

Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης: Ενδέχεται να αποκαλύψετε προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας. Τέτοια προσωπικά δεδομένα είναι δυνατόν να εμφανιστούν δημοσίως, όπως μέσα από μηχανές αναζήτησης ή από άλλες ελεύθερα διαθέσιμες πλατφόρμες και ενδέχεται να ανιχνευθούν ή να αναζητηθούν από τρίτους. Σας παρακαλούμε να μην αναρτάται στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας πληροφορίες οι οποίες δεν θέλετε να γίνουν γνωστές δημοσίως.

 1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συγκεντρώθηκαν ή έως ότου να ζητήσετε τη διαγραφή τους όπως όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τους πελάτες ή τους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις και επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό κάποιου πελάτη, για όσο χρειάζεται ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον πελάτη. Επίσης τηρούμε τέτοιου είδους πληροφορίες (για τις οποίες υπεύθυνος είναι κάποιος πελάτης) σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε εφαρμοστέων όρων της συμφωνίας με τον πελάτη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης τηρούμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για όσο απαιτείται ώστε να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές, κανονιστικές και φορολογικές μας υποχρεώσεις καθώς και για την επίλυση διαφορών και την επιβολή των συμφωνιών μας.

Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε μια σειρά από δικαιώματα σε σχέση με προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς. Συγκεκριμένα, μπορείτε να μας ζητήσετε:

 • να σας δώσουμε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας,
 • να διορθώσουμε τα δεδομένα σας, αν πιστεύετε ότι είναι ανακριβή,
 • να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι,
 • να περιορίσουμε την επεξεργασία που ασκούμε στα δεδομένα σας,
 • να σας δώσουμε τα δεδομένα σας σε κατάλληλη μορφή καθώς και να τα διαβιβάσουμε σε άλλη επιχείρηση,
 • να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Για παράδειγμα μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας δώσατε μέσω συγκατάθεσης και τα οποία χρησιμοποιούμε για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων και newsletters.

Για να μας ζητήσετε να κάνουμε κάτι από τα ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας  τηλεφωνικά (0030 2310 812690) και με email: info@margaritidis.gr.

Εμείς θα εξετάσουμε το αίτημα σας σε σχέση με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν (στη χειρότερη περίπτωση μέσα σε 30 ημέρες από τότε που πήραμε το αίτημα σας). Θα σας ζητήσουμε κάποια στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου) προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν, για λόγους πολυπλοκότητας του αιτήματος ή πληθώρας αιτημάτων, αδυνατούμε να σας απαντήσουμε εγκαίρως, θα σας ενημερώσουμε εντός των τριάντα αυτών ημερών για τυχόν καθυστέρηση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μήνες από τη λήξη της τριακονθήμερης προθεσμίας.

Για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα, σας συνιστούμε να μας ενημερώνετε τακτικά για τις πληροφορίες σας, όπως ενδείκνυται (π.χ. σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής διεύθυνσης ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr. Σε τέτοια περίπτωση, θα το εκτιμούσαμε εάν επικοινωνούσατε μαζί μας προηγουμένως. Σας διαβεβαιώνουμε ότι εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας και φροντίζουμε να απαντάμε άμεσα σε τυχόν αιτήματα, ερωτήσεις ή παράπονα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνήθως δεν έχουμε άμεση σχέση με τους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε είτε στην πλατφόρμα είτε μέσω των υπηρεσιών μας για λογαριασμό κάποιου πελάτη (Υπεύθυνος Επεξεργασίας). Αν έχετε συμμετάσχει σε μία εκδήλωση και έχετε χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα μας ή οποιαδήποτε υπηρεσία μας και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, διορθώσετε ή διαγράψετε τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα, ή θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, παρακαλούμε να απευθύνετε το αίτημα σας στον πελάτη μας (διοργανωτή της εκδήλωσης).

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εφαρμόζουμε τεχνολογίες προστασίας, πολιτικές ασφάλειας και άλλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση, αλλοίωση, παράνομη ή τυχαία καταστροφή και απώλεια. Επίσης, προστατεύουμε τις πληροφορίες σας απαιτώντας όλοι οι υπάλληλοί μας καθώς και τρίτοι που έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται τα δεδομένα σας να δεσμεύονται με σύμβαση για τον σεβασμό της εμπιστευτικότητας τους.

Σε περίπτωση διαρροής, θα σας ενημερώσουμε με τον νομικά προβλεπόμενο τρόπο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρέχοντας ειδοποίηση στον ιστότοπο μας, κατά περίπτωση.

Παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να γνωρίζετε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν εγγυάται πλήρη προστασία ή είναι 100% ασφαλής, και ότι υπάρχει πάντοτε κάποιος κίνδυνος όταν μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα διαδικτυακά. Επομένως ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Πρακτική μας είναι να μην αποκτούμε και / ή διατηρούμε εν γνώσει μας πληροφορίες για άτομα κάτω των δεκαέξι (16) ετών. Αν ένας γονέας ή κηδεμόνας αντιληφθεί ότι το παιδί του μας έχει δώσει προσωπικά του δεδομένα χωρίς την έγκριση του, να επικοινωνήσει μαζί μας στη διεύθυνση info@margaritidis.gr κι εμείς θα διαγράψουμε τα δεδομένα το συντομότερο δυνατόν.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Παρόλο που ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) σε ιστότοπους τρίτων, δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστoτόπων και αποποιείται ρητά οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων. Δεν παρακολουθούμε τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστoτόπων. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ενός άλλου ιστοτόπου, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστοτόπου αυτού.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα θέλαμε να επικοινωνείτε μαζί μας για θέματα που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικότητας σας, όπως για παράδειγμα:

 • Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας.
 • Υποβολή ερωτήσεων και σχολίων για τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε και για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για τα ανωτέρω και άλλα συναφή θέματα με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

 • ταχυδρομικώς : Φλέμιγκ 53, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
 • με email: info@margaritidis.gr
 • τηλεφωνικά: +30 2310 812690.

Αν έχετε συμμετάσχει σε κάποια εκδήλωση, σας παρακαλούμε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στο πελάτη μας που διοργάνωσε την εκδήλωση και όχι σε εμάς. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αν συμμετείχατε σε κάποια εκδήλωση που οργάνωσε ένας από τους πελάτες μας, τότε εμείς επεξεργαζόμαστε στα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό του πελάτη αυτού. Ο πελάτης αποφασίζει  τι προσωπικά δεδομένα θα ζητηθούν από εσάς, πως θα χρησιμοποιηθούν, σε ποιόν ενδέχεται να κοινοποιηθούν και πόσο θα διατηρηθούν.

 

 1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει από τις 20/01/2021 και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ενημερώσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές μας για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανανεώσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή την παρούσα πολιτική απορρήτου. Κάθε φορά η ισχύουσα έκδοση θα αναρτάται στην εταιρική μας ιστοσελίδα με ημερομηνία θέσης σε ισχύ ώστε να γνωρίζετε πότε έγινε η πιο πρόσφατη αναθεώρηση. Σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή την ενότητα της ιστοσελίδας μας ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές και ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα πολιτική ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παραδώσει υπόκεινται στην έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου που βρισκόταν σε ισχύ τη στιγμή που τα παραδώσατε.