Υπηρεσίες οπτικοακουστικής υποστήριξης εκδηλώσεων

Συστήματα ψηφοφορίας, μεταφραστικά συστήματα, οπτικοακουστική και τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων, ζωντανές μεταδόσεις μέσω διαδικτύου.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών, σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε να κάνετε την εκδήλωσή σας μοναδική!

Υπηρεσίες